Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

Hydrazyna
08:40
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viagoszko goszko
Hydrazyna
08:19
8506 5382 500
Reposted frombrzask brzask viagoszko goszko
Hydrazyna
08:17
2144 3859
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viagoszko goszko
Hydrazyna
08:17

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viaonlyonelife onlyonelife
Hydrazyna
08:16
"Każdy ma przerwy w życiorysie. Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty"
— Agnieszka Osiecka
Hydrazyna
08:16
Czasami w życiu jest tak, że trafia się w miejsce, do którego się kompletnie nie pasuje.
— Sebastian Fabijański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Hydrazyna
08:15
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
Hydrazyna
08:15
Hydrazyna
08:15
Najlepszym sposobem na wyrównanie z kimś rachunków jest zobaczyć go w lusterku wstecznym, jadąc ku czemuś lepszemu.
— Joe Hill
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Hydrazyna
08:15
Każdego z nas stać na dużo więcej, niż mu się wydaje. Tylko nie można rezygnować, wycofywać się, robić uników.
— Krystyna Janda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Hydrazyna
08:14
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Hydrazyna
08:14
Hydrazyna
08:13
Udowodnij, że to co robimy ma sens. Nie lubię się niepotrzebnie angażować.
Hydrazyna
08:13
9950 f685 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Hydrazyna
08:13
8439 acc6 500
Hydrazyna
08:12
Hydrazyna
08:12
8805 f56b
Reposted fromunr-eal unr-eal viaeternaljourney eternaljourney
Hydrazyna
08:12
Nauczył mnie na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeternaljourney eternaljourney
Hydrazyna
08:12
1275 6ef8
Hydrazyna
08:11
Najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "Musiałem Ci o tym opowiedzieć". 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl