Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

Hydrazyna
09:44
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viagonnabebetter gonnabebetter
Hydrazyna
09:41
6225 19d1
Reposted fromkrzysk krzysk viacheersbaby cheersbaby
Hydrazyna
09:39
2911 76a4 500
Reposted fromkropq kropq viagoszko goszko
Hydrazyna
09:39
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viagoszko goszko
Hydrazyna
09:34
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagoszko goszko
Hydrazyna
09:33
8338 a4fe
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapomruki pomruki
Hydrazyna
09:32
Hydrazyna
09:32
Nie uznaję sztucznych ograniczeń - że powinniśmy, nie powinniśmy, wolno, nie wolno. Każdy jest oddzielną jednostką i mamy prawo robić to, co kochamy i w co wierzymy.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromawkwardx awkwardx viadezynwoltura dezynwoltura

March 08 2017

Hydrazyna
08:40
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viagoszko goszko
Hydrazyna
08:19
8506 5382 500
Reposted frombrzask brzask viagoszko goszko
Hydrazyna
08:17
2144 3859
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viagoszko goszko
Hydrazyna
08:17

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viaonlyonelife onlyonelife
Hydrazyna
08:16
"Każdy ma przerwy w życiorysie. Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty"
— Agnieszka Osiecka
Hydrazyna
08:16
Czasami w życiu jest tak, że trafia się w miejsce, do którego się kompletnie nie pasuje.
— Sebastian Fabijański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Hydrazyna
08:15
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
Hydrazyna
08:15
Hydrazyna
08:15
Najlepszym sposobem na wyrównanie z kimś rachunków jest zobaczyć go w lusterku wstecznym, jadąc ku czemuś lepszemu.
— Joe Hill
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Hydrazyna
08:15
Każdego z nas stać na dużo więcej, niż mu się wydaje. Tylko nie można rezygnować, wycofywać się, robić uników.
— Krystyna Janda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Hydrazyna
08:14
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Hydrazyna
08:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl