Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

Hydrazyna
10:47
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Hydrazyna
10:47
8416 a5c2 500
Hydrazyna
10:42
-Czy wiesz jak to jest...- zapytała- gdy ludzie, na których Ci zależy, wciąż Cię zawodzą, rozczarowują i wbijają nóż w plecy wciąż i na nowo, a ty i tak nie potrafisz powiedzieć im w twarz soczystego spierdalaj, nawinie wierząc, że się zmienią, naiwnie dając kolejną szansę, wierząc, że tym razem będzie inaczej?
-Wierz mi, wiem. Wiem też, że jeśli w odpowiedniej chwili nie ockniesz się i nie usuniesz tych ludzi ze swojego życia, oni w końcu Cię zniszczą.
— wyrwane z kontekstu
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Hydrazyna
10:40
4222 b006
Reposted fromthis-is-my-story this-is-my-story viayanek yanek
Hydrazyna
10:39
Hydrazyna
10:39
6318 3d35
Reposted frommowmihou mowmihou viaeternaljourney eternaljourney
Hydrazyna
10:38
Hydrazyna
10:37
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viaeternaljourney eternaljourney
Hydrazyna
10:37
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viagonnabebetter gonnabebetter
Hydrazyna
10:36
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey

April 07 2017

Hydrazyna
09:44
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viagonnabebetter gonnabebetter
Hydrazyna
09:41
6225 19d1
Reposted fromkrzysk krzysk viacheersbaby cheersbaby
Hydrazyna
09:39
2911 76a4 500
Reposted fromkropq kropq viagoszko goszko
Hydrazyna
09:39
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viagoszko goszko
Hydrazyna
09:34
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagoszko goszko
Hydrazyna
09:33
8338 a4fe
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapomruki pomruki
Hydrazyna
09:32
Hydrazyna
09:32
Nie uznaję sztucznych ograniczeń - że powinniśmy, nie powinniśmy, wolno, nie wolno. Każdy jest oddzielną jednostką i mamy prawo robić to, co kochamy i w co wierzymy.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromawkwardx awkwardx viadezynwoltura dezynwoltura

March 08 2017

Hydrazyna
08:40
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viagoszko goszko
Hydrazyna
08:19
8506 5382 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl